Kirkelige handlinger

Vi holder minnemarkeringer på båter, i kirka på land og evt andre steder. Det kan holdes dåp i kirka, vi får da tak i prest som kommer hit. Vi som jobber i Aberdeen sjømannskirke er diakonale medarbeidere og har ikke rett til å døpe eller vie. Men daglig leder kan gjennomføre kirkelig velsignelse av ekteskap, i kirka eller andre steder. Konfirmasjonsundervisning tilbys ikke, men vi henviser til nett-basert undervisning. Både dåp og kirkelig velsignelse må planlegges i god tid.

Del