Nå bygges det i London!

Byggingen er endelig i gang! Her kan du nå følge fremdriften.  

Etter ti år med planlegging, byråkratiske prosesser og pandemiutsettelse er byggearbeidet på tomten bak Sjømannskirken i London nå endelig i gang.

Her vil det fremover komme jevnlige oppdateringer om fremdriften i byggearbeidene. Det kan også dukke opp artige tilbakeblikk på Sjømannskirkens historie og funfacts fra området.

Nyeste oppdatering legges rett under teksten her.

Vil du lese fra begynnelsen, start helt nederst og scroll oppover!


Mandag 22.mai ble endelig betongsålen til nybygget lagt. Etter en uke med tørking kunne så stolpene og bæreveggene til første etasje (norsk) / ground floor (engelsk) armeres og støpes.

Første uke i juni er stolper og bærevegger på vei opp!

Forskalling og armering til sementsålen er klar!

Sementen fylles på.

Halve sålen er fylt.

Viktig at sementen jevnes fortløpende mens den ennå er fuktig.

Hele sålen er ferdig og tørkingen er i gang.

Sementbiler kommer fortløpende og kobles til bilen med fylleslange.

De armerte stolpene og bæreveggene fylles.


Mai 2023:
Det som tar lengst tid, er det som synes minst. Grunnarbeidene har vært omfattende og pågått gjennom hele mars og april. Endelig begynner det å synes mer over bakken og ta form av at vi nærmer oss at betongsålen legges. Fordi det skal bygges på hele tomten, har entreprenøren reist stilas over sakristiet på kirken. Der er det nå satt to kontainere som vil være kontor for byggeledelsen.

Sement sprøytes i armeringen under inngangspartiet til leilighetsdelen.

Med ett ble det full kork utenfor kirken! To store trailere med kraner måtte til for å frakte kontainerene - og samtidig kom det en sementbil.

Oversiktsbilde fra det nye byggekontoret. Fordi det ikke er noe plass utenom byggeområdet for verktøy og maskiner å arbeide fra, har graving, drenering, rørlegging og armering  måttet foregå del for del på tomten.


21.-23.mars kom Sjømannskirkens ledelse fra Bergen for å oppdateres på byggeprosjektet og se på tomten. De møtte også staben og Kirkerådet, og drøftet virksomheten videre når bygget står ferdig.

Gemyttelig inspeksjon av arbeidene på tomten. Fra venstre: vaktmester Terje Viksnes, Site Manager Vinton Tomlinson fra Bryen-Langley, generalsekretær Jeffrey Huseby, økonomisjef Hein Kvalheim, operativ leder Espen Ingebrigtsen, prosjektleder fundraising Dennis Larsen, sjømannsprest Dag Magnus H Havgar.

Grunnarbeidene pågår for fullt. Her graves og legges drenering mellom de støpte bærestolpene, før armeringen og stålbjelkene som skal bære byggesålen legges.

Et av hullene er klargjort for å legge drenering.


Mye planarbeid ble gjort i resten av 2021, men på grunn av pandemien og ytterligere byråkrati ble arbeidet på tomten forsinket ut i 2022. I desember var tomten klargjort og gravearbeidene kunne komme i gang. Stolpeboremaskinen og sementbiler fulgte på i januar 2023. I alt ble det boret hull til og støpt 93 stolper i bakken, 15 meter dype og 40 cm i diameter. Stolpene skal bære betongsålen som igjen skal bære bygget.

Tomten er klargjort og venter under blå himmel.

Etter graving bores stolpehull.

Til bygging trengs mye betong, og betong trenger sement. 3-4 sementlass om dagen i 14 dager i januar.


Før byggingen kunne ta til måtte byggeområdet, som er bakhagen til kirken, klargjøres. Kontorfløyen fra 1996 og bolighuset fra 1964 ble revet i løpet av sommeren og høsten 2021.

Rivingen av bolighuset begynner.

Rivingen av bolighuset over halvveis.

Kontorfløyen er jevnet med jorden.


Skisse av møtesalen som en idé av hvordan den kan bli.

Like før jul 2022 ble spaden satt i jorda, eller mer konkret, gravemaskiner kom rullende inn og foretok det første jafset. Siden går det nå slag i slag fram til det nye pilegrims- og leirstedet står ferdig våren 2024.

I 1.etasje blir det kjøkken, kontorer, møtesal og overnattingsrom med i alt 54 sengeplasser. Over blir det 3 etasjer med i alt 11 utleieleiligheter for sikre stabile inntekter. Noen av leilighetene vil bli leid av Sjømannskirken selv til ansatteboliger, resten leies ut på det åpne markedet.

Formålet med nybygget er at det, sammen med det eksisterende kirkebygget, kan bidra til en vital og fremtidsrettet virksomhet for Sjømannskirken London med oppsøkende og inviterende arbeid: Et godt sted å ta imot folk, og ta opp igjen det tradisjonsrike leirarbeidet for konfirmanter, og i tillegg gi tilbud til andre grupper og lag i alle aldre, hvor alle skal merke at de har vært i Sjømannskirken og i London.

Byggeprosjektet har en prislapp på i overkant av 60 millioner kroner.

Hovedfinansieringen vil være et lån som nedbetales gjennom leieinntektene fra leilighetene, og virksomheten ellers, hvor også støtte og oppslutning fra store og små givere gjennom fundraising er helt nødvendig.

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info