Bli fast giver!

Sjømannskirken i London – “Norge i verdensbyen”

I London jobber vi for fastboende familier og mennesker på tilreisende besøk. Våre viktigste verdier er imøtekommenhet og hjertevarme. Konfirmantleirene vi arrangerer står sterkt i fokus. Vi satser på menighet, kultur og arrangement for barn, studenter og gamle. Kom innom for en kopp kaffe og en vaffel, vi holder åpent alle dager!

Våre ansatte er også til stede i vanskelige situasjoner: Beredskap, diakoni og sykebesøk er noe vi håndterer daglig. Kirken er avhengig av støtte og donasjoner for å kunne drive sitt viktige arbeid.

SAMMEN OM SJØMANNSKIRKEN!
Vil du være med som fast giver slik at vi kan videreføre og styrke vårt arbeid der det trengs mest? Pengene fra givertjenesten vil først og fremst gå til å styrke vårt diakonale omsorgstilbud, arbeid for tilreisende og studenter. London er en stor by og for mange kan det fort bli ensomt. Vi vil videre sikre en inkluderende og god møteplass for alle som besøker kirken jevnlig.

Velkommen hjemom...

Gi en gave

Del