Ringeteamet

Vil du vite mer eller ønsker du en telefon?

Nå som mange lever mer isolert på grunn av Covid-19-pandemien, og det går lang tid mellom hver gang vi møtes, kobler vi oss på hverandre via telefon. 

Sjømannskirkens ringeteam startet opp på forsommeren og har som mål å holde kontakten med nordmenn som ønsker det, over hele UK. Teamet består av stab og frivillige som ringer rundt til folk og slår av en prat.

Sjømannskirken en organisasjon som mange har et godt og langt forhold til. Sjømannskirken ønsker å være en medvandrer, og i tiden vi er inne i nå er det særlig viktig at kontakten opprettholdes. Vi har kontakt med både eldre og yngre. Mange har på en eller annen måte et forhold til Sjømannskirken, men det er ingen forutsetning for å ta kontakt med oss. Praten kan være om løst og fast,  men Sjømannskirken er også tilgjengelig for samtaler om mer eksistensielle tema  (da kan det være greit å be om å få snakke med en av prestene/de kirkelig ansatte). Uansett er ringeteamet der for å lytte. Taushetsplikt er en viktig del av dette arbeidet og en forutsetning for alle samtaler. 

Ønsker du å vite mer om tjenesten til ringeteamet? Eller kunne du tenke deg å få en telefon fra oss? Send en mail til Sjømannsprest Ellen Marie Skillingstad: ems@church.no

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info