Konfirmasjon

Velkommen som konfirmant ved Sjømannskirken!

Du er velkommen til å delta i konfirmasjonstiden i Sjømannskirken uansett om du tror, tviler, eller bare er nysgjerrig. I konfirmasjonstiden får du lære mer om deg selv og Gud. Sammen utforsker vi noen av livets store spørsmål og blir kjent med den kristne troen, slik den kommer til uttrykk gjennom kirkens tradisjon og ritualer.

Mange konfirmanter er ikke døpt når de starter konfirmasjonstiden. Du er velkommen til å følge konfirmasjonstiden uten å være døpt. Dersom du ønsker å bli konfirmert, må du være døpt. I så fall arrangerer vi dåp i god tid før konfirmasjonsdagen. Det er mulig å bli døpt i kirkens søndagsgudstjeneste, eller i en egen gudstjeneste sammen med nærmeste familie og venner.

Undervisningen vil i utgangspunktet foregå via Sjømannskirkens nettkonfirmantopplegg og fysiske samlinger. Fysiske samlinger vil avhenge av smittesituasjon. Vi følger myndighetenes anbefalinger. I tillegg må vi lage en plan ut fra hvem som melder seg på i forhold til bosted. 

Konfirmasjonsgudstjenesten i Sjømannskirken i New York er første pinsedag, søndag 28.mai 2023. Bor du langt unna Sjømannskirken i New York, eller D.C., kan du ta kontakt med oss for å høre om det er mulighet å avtale en egen konfirmasjon. 

Nettkonfirmant
Nettkonfirmant er et opplegg Sjømannskirken har laget for konfirmanter som bor rundt omkring i hele verden. Dette gjør det mulig for oss å følge opp konfirmanter som bor lengre unna Sjømannskirken i New York, langs østkysten. 

Her finner du mer informasjon om Sjømannskirkens nettkonfirmantopplegg
Her kan du melde deg på som nettkonfirmant

Selve konfirmasjonen kan gjennomføres i New York eller Washington DC, eller i en kirke hjemme i Norge dersom det er ønskelig.

Konfirmantleir
Vi håper å kunne gjennomføre konfirmantleir i løpet av året, sammen med konfirmanter fra alle sjømannskirkene i USA.  Konfirmantleiren avholdes vanligvis i New York i første kvartal.

Gudstjenester
Gudstjenester er en viktig del av konfirmantundervisningen. Vel møtt til gudstjeneste i Sjømannskirken. Dersom du er nettkonfirmant, kan du finne kirker i ditt lokalmiljø som feirer gudstjenester og delta der. Dersom det er utfordrende å delta på fysiske gudstjenester, kan da velge å følge gudstjenester digitalt.

Kostnader
Å være nettkonfirmant koster kr 300,- som betales til nettkonfirmant. I tillegg kommer kostnad for deltakelse på konfirmantleiren. 

Alder
Vanlig alder for konfirmasjon er 14-15 år, og tilsvarer niende klasse i Norge.

Påmelding

Påmeldingsfrist er 15. september 2022

Ønsker du å følge konfirmantopplegget i Sjømannskirken, send e-post til sjømannsprest Jofrid Landa. Har du spørsmål om konfirmasjonstiden, kan du også ringe på telefon +1 718.360.3710.

Velkommen som konfirmant i Sjømannskirken i New York!

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info