Konfirmasjon

Velkommen som konfirmant ved Sjømannskirken!

Du er velkommen til å delta i konfirmasjonstiden i Sjømannskirken uansett om du tror, tviler, eller bare er nysgjerrig. I konfirmasjonstiden får du lære mer om deg selv og Gud. Sammen utforsker vi noen av livets store spørsmål og blir kjent med den kristne troen, slik den kommer til uttrykk gjennom kirkens tradisjon og ritualer.

Mange konfirmanter er ikke døpt når de starter konfirmasjonstiden. Du er velkommen til å følge konfirmasjonstiden uten å være døpt. Dersom du ønsker å bli konfirmert, må du være døpt. I så fall arrangerer vi dåp i god tid før konfirmasjonsdagen. Det er mulig å bli døpt i kirkens søndagsgudstjeneste, eller i en egen gudstjeneste sammen med nærmeste familie og venner.

Siden vi har konfirmanter fra et større område på østkysten, vil undervisningen i utgangspunktet foregå via Sjømannskirkens nettkonfirmantopplegg og digitale samlinger. Men om man bor i nærheten av New York City, deltar konfirmantene på noen gudstjenester i Sjømannskirken i New York. Nettkonfirmant opplegget og digital undervisning er på norsk, så konfirmantene bør forstå og kunne snakke godt norsk, men det er mulig å skrive på engelsk. 

For konfirmanter 2023-24, blir konfirmasjonsgudstjenesten i Sjømannskirken i New York våren 2024, dato blir bekreftet over sommeren. Bor du langt unna Sjømannskirken i New York, eller D.C., kan du ta kontakt med oss for å høre om det er mulighet å avtale en egen konfirmasjon.  

Nettkonfirmant
Nettkonfirmant er et opplegg Sjømannskirken har laget for konfirmanter som bor rundt omkring i hele verden. Dette gjør det mulig for oss å følge opp konfirmanter som bor lengre unna Sjømannskirken i New York, langs østkysten. og vi samler hele gruppa på nettkonfirmant. 

Her finner du mer informasjon om Sjømannskirkens nettkonfirmantopplegg
Her kan du melde deg på som nettkonfirmant

Selve konfirmasjonen kan gjennomføres i New York eller Washington DC, eller i en kirke hjemme i Norge dersom det er ønskelig.

Konfirmantleir
For konfirmantåret 2023-24, blir det konfirmantleir i Sjømannskirken i New York 20-22. oktober 2023, sammen med konfirmanter fra alle sjømannskirkene i USA. Det er fin måte å bli kjent med de andre konfirmantene og få nye venner, i tillegg til at det er undervisning, sightseeing i NYC, lek og moro og vi lager gudstjeneste sammen. Vi håper alle har mulighet til å sette av den helgen. 

Gudstjenester
Gudstjenester er en viktig del av konfirmantundervisningen. Vel møtt til gudstjeneste i Sjømannskirken. Dersom du er nettkonfirmant, kan du finne kirker i ditt lokalmiljø som feirer gudstjenester og delta der. 

Kostnader
Å være nettkonfirmant koster kr 300,- som betales til nettkonfirmant. I tillegg kommer kostnad for deltakelse på konfirmantleiren. Økonomi skal ikke være til hinder for at konfirmanter kan delta på konfirmantleiren, så ta kontakt om noen trenger støtte for å delta på leir. 

Alder
Vanlig alder for konfirmasjon er 14-15 år, og tilsvarer niende klasse i Norge.

Påmelding

Påmeldingsfrist er 15. september 2023. 

Ønsker du å følge konfirmantopplegget i Sjømannskirken, send epost til sjømannsprest Geir Øy. Har du spørsmål om konfirmasjonstiden, kan du også ringe på telefon +1 (917) 375-0249.

Velkommen som konfirmant i Sjømannskirken i New York!

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info