Ansatte

Øyvind Kvarstein

Daglig leder / sjømannsprestWork +16467856538

Anne Line Tufteland Kroken

Sjømannsprest - kapellanMobile +4745425363

Håvard Osland

Diakonal medarbeiderWork +12123190370 Mobile +19175146679

Ann Kristin Karlsen

Diakonal medarbeiderMobile +4748999970

Jon-Terje Halle Karlsen

VertskapMobile +4797115855

Anja Christin Nielsen

Diakonal medarbeider / kulturansvarlig / Lokalt ansattMobile +17326681730

Mikael D. Mulhall

Kontormedarbeider / Lokalt ansattWork +12123190370 Mobile +17182072806
Del