Ansatte

Øyvind Kvarstein

Daglig leder / sjømannsprestWork +16467856538

Ellen Marie Skillingstad

Sjømannsprest - kapellanMobile +19176793777

Håvard Osland

Diakonal medarbeiderWork +12123190370 Mobile +19175146679

Jan Sverre Kjøstvedt

VertskapWork +4747390706

Ina Kjøstvedt

Diakonal medarbeiderMobile +16462482366

Anja Christin Nielsen

Diakonal medarbeider / kulturansvarlig / Lokalt ansattMobile +17326681730

Mikael D. Mulhall

Kontormedarbeider / Lokalt ansattWork +12123190370 Mobile +17182072806
Del