Konfirmasjon

Informasjon om konfirmasjonsåret 2020/21

Bli med som konfirmant i Sjømannskirken!

Ved Sjømannskirken i London har vi et fullverdig konfirmantopplegg, tilsvarende det som tilbys i menigheter i Norge. Vi ønsker primært å stille de gode spørsmålene fremfor å gi de rette svarene, og å være en tydelig samtalepartner for konfirmantene om livets store spørsmål og kristen tro. Konfirmasjonstiden er både for deg som vet hva du tror på og deg som fortsatt lurer. Selve konfirmasjonshandlingen er en forbønnshandling, der Guds løfter til oss i dåpen bekreftes.

Registreringsskjema for konfirmasjon 2020/21 finner du her.

Konfirmasjonsundervisning

I snitt er det konfirmasjonsundervisning etter gudstjenesten en til to søndager i måneden. Undervisningen foregår på kirka. Alle møter opp til gudstjenesten som alltid starter kl 11 og som varer en drøy time. Deretter kan foreldrene og resten av menigheten hygge seg med kirkekaffe, og noen av samlingene vil vi også ha et opplegg for foreldrene. Konfirmantene setter i gang med samlingene etter kirkekaffen. Det vil variere litt fra gang til gang når vi kommer i gang med konfirmasjonsundervisningen, men stort sett pleier den å vare fra kl 12:30 til 15.00. Noen ganger vil det vare noe lenger og noen ganger noe kortere. Ta høyde for dette, sånn at dere ikke planlegger ting som gjør at dere må dra før konfirmasjonsundervisningen er ferdig. På to av samlingene ønsker vi at foreldrene deltar sammen med konfirmantene.

Lurer du på hva som skjer i konfirmasjonstiden, les mer her.

Datoer 2020/2021

Datoene under er lagt opp utifra at vi er tilbake til normal drift høsten 2020. Det kan være at det blir endringer i opplegget, men dette kommer vi tilbake til for de som har meldt seg på. 

Informasjonmøte

Søndag  27. september kl 11:00 åpnes konfirmantåret 20/21 med gudstjeneste og påfølgende informasjonsmøte etter kirkekaffen. Møtet starter ca. kl. 13 og varer rundt en time. 

Her er en kort oversikt over konfirmasjonstiden høsten 2020 og våren 2021...

 • 16-18. oktober – Konfirmanthelg i London.
 • 1. november - Gudstjeneste med undervisning etterpå.
 • 15. november - Gudstjeneste med undervisning etterpå.
 • 29. november - Gudstjeneste med undervisning etterpå.
 • 13. desember - Gudstjeneste med undervisning etterpå.
 • 24. januar – Gudstjeneste med undervisning etterpå.
 • 7. februar - Gudstjeneste med undervisning etterpå.
 • Leir i mars (dato ikke bestemt, men den går fra torsdag til søndag).
 • 25. april – Gudstjeneste med undervisning etterpå.
 • 8 - 9. mai – Konfirmantdøgn på Sjømannskirken.
 • 23. mai Konfirmasjonsgudstjeneste kl 11.00.

Konfirmantleire...

Det er to konfirmantleire i løpet av konfirmanttiden: En på høsten, som er en konfirmanthelg i London (ville vært i Hamburg, men grunnet koronapandemien blir ikke denne noe av) og en vårleir i London. Fredag 16.- søndag 18. oktober er det konfirmanthelg i Sjømannskirken i London og i mars 2021 går den såkalte Europaleiren av stabelen. Da kommer også konfirmanter fra Nord-Europa og de andre Sjømannskirkene. Programmet for disse leirene kommer senere...

Er du ikke døpt?

For å bli konfirmert må man være døpt. Er du ikke døpt, er det ikke noe problem. Man kan likevel begynne på konfirmantåret, og om man bestemmer seg for å konfirmere seg, avtaler vi en tid for å gjennomføre dåp i god tid før konfirmasjonsdagen. I forkant av dåpen blir det en dåpssamtale med presten.

Planlegger du å konfirmere deg i Norge?

Vi er fleksible på hvor konfirmasjonsdagen finner sted. Du kan følge undervisningen i London og konfirmere deg i en menighet i Norge. Dette har vi avtaler på – og vi tar gjerne en prat om det.

Konfirmantavgift

Konfirmantavgiften er £350. Denne dekker alle utgifter til de to leirene i London samt "konfirmantdøgn", undervisning ellers og konfirmantbibel. I løpet av høsten 2020 mottar alle en faktura på e-post. Sjømannskirken i London ønsker at ALLE kan delta på konfirmant-opplegget. Man kan søke om utsatt eller redusert betaling dersom det er behov for det. 

Bor du langt unna London?

Nettkonfirmanttilbudet er laget for norske ungdommer fra 14 år, som tilbringer hele eller deler av konfirmanttiden i utlandet, og som av ulike grunner ikke kan delta i undervisningen ved en av Sjømannskirkens utestasjoner. Du er med på leir, men resten av undervisningen skjer på nett.

Du kan lese mer og registrere deg som nettkonfirmant her.

Ansvarlig for konfirmantopplegget 

Ansvarlig for konfirmasjonsopplegget er kateket Randi Langkaas og kapellan/sjømannsprest Ellen Marie Skillingsstad.

Har dere spørsmål, ta kontakt med Randi på epost eller ring (+44) (0) 7958 217266

Hjertelig velkommen som konfirmant på Sjømannskirka! 

Del