Konfirmasjon

Informasjon om konfirmasjonsåret 2020/21

Bli med som konfirmant i Sjømannskirken!

Ved Sjømannskirken i London har vi et fullverdig konfirmantopplegg, tilsvarende det som tilbys i menigheter i Norge. Vi ønsker primært å stille de gode spørsmålene fremfor å gi de rette svarene, og å være en tydelig samtalepartner for konfirmantene om livets store spørsmål og kristen tro. Konfirmasjonstiden er både for deg som vet hva du tror på og deg som fortsatt lurer. Selve konfirmasjonshandlingen er en forbønnshandling, der Guds løfter til oss i dåpen bekreftes.

Registreringsskjema for konfirmasjon 2020/21 finner du her.

På grunn av KORONA-pandemien ser vi at det vil være en utfordring med samlinger her på kirken i løpet av høsten. Spesielt siden det i disse dager også er en vekst i smitte i hele England, og usikkerhet rundt utviklingen videre.

Det betyr at vi må gjøre noen endringer på hvordan vi gjennomfører dette konfirmantåret:

 • Alle påmeldte konfirmanter meldes også inn på Sjømannskirkens Nettkonfirmantopplegg og det blir i utgangspunktet samlinger på ZOOM. De som allerede er påmeldt som nettkonfirmanter er også med på disse samlingene.
 • Når alle er lagt inn på Nettkonfirmant-siden vil det også sendes ut en oversikt over hva vi ønsker at dere skal jobbe med til hver samling.
 • De dagene det er ZOOM samlinger ber vi dere om å se på LIVE-streamen av gudstjenesten i London på Facebook og så tar vi ZOOM-møte etterpå.
 • Dere som bor i London vil inviteres til å delta fysisk på gudstjeneste to søndager i løpet av høsten – disse datoene kommer senere...

Lurer du på hva som skjer i konfirmasjonstiden, les mer her.

Datoer 2020/2021

 • 18. oktober– Gudstjeneste med Zoom-undervisning etterpå.
 • 15. november- Gudstjeneste med Zoom- undervisning etterpå.
 • 29. november- Gudstjeneste med Zoom- undervisning etterpå.
 • 13. desember- Gudstjeneste med Zoom-undervisning etterpå.

Når vi kommer til januar håper vi at vi skal kunne møtes fysisk på kirken igjen, og vi satser også på å få til både leir i mars og en minileir før konfirmasjonen i mai. Dette kommer vi tilbake til etter hvert som vi der hvordan pandemien utvikler seg og hva myndighetenes regler gir rom for.

Den foreløpige planen er:

 • 24. januar– Gudstjeneste med undervisning etterpå.
 • 7. februar- Gudstjeneste med undervisning etterpå.
 • Leir i mars(dato ikke bestemt, men den går fra fredag til søndag).
 • 25. april– Gudstjeneste med undervisning etterpå.
 • 8 - 9. mai– Konfirmantdøgn på Sjømannskirken.
 • 23. mai– Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 11.00.

Er du ikke døpt?

For å bli konfirmert må man være døpt. Er du ikke døpt, er det ikke noe problem. Man kan likevel begynne på konfirmantåret, og om man bestemmer seg for å konfirmere seg, avtaler vi en tid for å gjennomføre dåp i god tid før konfirmasjonsdagen. I forkant av dåpen blir det en dåpssamtale med presten.

Planlegger du å konfirmere deg i Norge?

Vi er fleksible på hvor konfirmasjonsdagen finner sted. Du kan følge undervisningen i London og konfirmere deg i en menighet i Norge. Dette har vi avtaler på – og vi tar gjerne en prat om det.

Konfirmantavgift

Konfirmantavgiften er £350. Denne dekker alle utgifter til de to leirene i London samt "konfirmantdøgn", undervisning ellers og konfirmantbibel. I løpet av høsten 2020 mottar alle en faktura på e-post. Sjømannskirken i London ønsker at ALLE kan delta på konfirmant-opplegget. Man kan søke om utsatt eller redusert betaling dersom det er behov for det. 

Bor du langt unna London?

Nettkonfirmanttilbudet er laget for norske ungdommer fra 14 år, som tilbringer hele eller deler av konfirmanttiden i utlandet, og som av ulike grunner ikke kan delta i undervisningen ved en av Sjømannskirkens utestasjoner. Du er med på leir, men resten av undervisningen skjer på nett.

Du kan lese mer og registrere deg som nettkonfirmant her.

Ansvarlig for konfirmantopplegget 

Ansvarlig for konfirmasjonsopplegget er kateket Randi Langkaas og kapellan/sjømannsprest Ellen Marie Skillingsstad.

Har dere spørsmål, ta kontakt med Randi på epost eller ring (+44) (0) 7958 217266

Hjertelig velkommen som konfirmant på Sjømannskirka! 

Del