Styrende organ

Daglig ledelse, grunnregler og generalforsamling.

Daglig ledelse
Jeffrey Huseby er generalsekretær i Sjømannskirken. Se oversikt og kontaktinformasjon til hele ledergruppen i Sjømannskirken og de ansatte på hovedkontoret. 

Grunnreglene
Det er Sjømannskirkens grunnregler som bestemmer hvordan organisasjonen blir styrt.

Organisasjonskart
Her er oversikten over organiseringen av Sjømannskirkens hovedkontor og operative avdelinger.

Generalforsamlingen

Kommer sammen hvert andre år og er Sjømannskirkens høyeste besluttende og kontrollerende myndighet. Den viktigste oppgaven for generalforsamlingen er å velge nytt hovedstyre.

Protokoll fra generalforsamlingen i 2023 finner du her.

Protokoll fra generalforsamlingen i 2021 finner du her.

Protokoll fra generalforsamlingen i 2018 finner du her.   

 

Det var planlagt ordinær Generalforsamling (GF) 2020. På grunn av koronapandemi i Norge og verden ble det avholdt ekstraordinær Generalforsamling via e-post hvor det ble vedtatt å utsette den planlagte GF fra 2020 til 2021.
Med bakgrunn i verdenssituasjonen med koronapandemi vedtok også generalforsamlingen å utvide funksjonstiden for valgte medlemmer og ansatte-representanter i hovedstyret, nominasjonskomiteen og kontrollkomiteen. 

Protokollene fra ekstraordinær Generalforsamling nr. 1 og nr. 2 - 2020.


Hovedstyret
Leder er Bård Mæland. Se oversikten og les mer om alle i hovedstyret. 

(Foto: VID Vitenskapelige høgskole)

Den norske kirke
Sjømannskirkens frie uavhengige karakter hindrer ikke at organisasjonen opptrer på vegne av Den norske kirke. Sjømannskirken blir anerkjent som representant for denne kirke i utlandet. 

Offentlig støtte
Denne anerkjennelse kommer til uttrykk blant annet ved offentlig støtte, en tredjedel av budsjettet er fra staten. Sjømannsprestene får også generell vigselsmyndighet hvor slik myndighet er forenlig med lovbestemmelsene i de enkelte land.

Likestilling
Vi jobber aktivt for å fremme likestilling og hindre diskriminering.
Se likestillingsredegjørelsen for 2022 her.

 

Sjømannskirkens Strategiplan 

Hovedstyret har vedtatt en ny strategiplan for Sjømannskirken 2021-2026.

Se strategiplanen her.


Biskopen i Bjørgvin
Siden 1865 har Sjømannskirken stått under kirkelig tilsyn av biskopen i Bjørgvin. Derfor gjennomfører Bjørgvin biskop, regelmessig bispevisitaser på stasjonene rundt omkring i verden. Biskop i Bjørgvin er Ragnhild Jepsen.

Sakslister 2020 og 2021

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info