Koronaviruset: Status i Sjømannskirken

Noen sjømannskirker er åpne, andre går mot gjenåpning av dørene, og samtlige er som alltid tilgjengelig på telefon, e-post og andre digitale flater.

Etter snart fem måneder med koronarestriksjoner har noen kirker åpnet igjen med redusert åpningstid, mens andre ennå har helt stengt. Foto: Morten Opedal

13. mars bestemte Sjømannskirken å avlyse alle arrangement og ikke ha åpne kirker som en følge av spredningen av koronaviruset.

Status i begynnelsen av august er at noen av kirkebyggene har redusert åpningstid, mens mange ennå er stengt. 

Kirkebyggene i Asia forventer åpning i løpet av august, mens Pattaya åpnet dørene allerede i juni.

I Europa er Sverige i vanlig drift, mens Danmark, Tyskland, Nederland, Sveits og Spania vil tross forventet åpning i august i perioder holde sommerstengt, da ferievikarer ikke vil bli brukt i år på samme måte som tidligere. Nærmere info om høsten kommer innen kort tid.

Kirkebyggene i England, Frankrike og Belgia har vært stengt gjennom sommeren. Nærmere info om høsten kommer innen kort tid.

Noen av kirkene i Amerika har hatt alternative utendørsarrangementer i sommer, mens andre har vært stengt. Nærmere info kommer innen kort tid.

De ambulerende presteneer har per nå ingen mulighet til å reise som de pleier i sin tjeneste. Den oppsøkende virksomheten i Nordsjøenvar så smått i gang igjen fra og med uke 24. Besøkstjenesten for norske sjøfolkhar mulighet til fysiske skipsbesøk i noen havner, men de fleste rederiene ønsker ikke dette ennå, av smittehensyn. 

Selv om de fleste kirkebyggene ennå ikke er åpne er Sjømannskirken åpen. Vi er fortsatt til stede for nordmenn i utlandet, bare på andre måter.

Selv om mange av sjømannskirkene holder stengt så er vi fortsatt til stede gjennom Nettkirken, telefon og mail. I tillegg holder noen av kirkene gudstjenester live på Facebook.

Alle sjømannskirkene og ambulerende tjenester vil være tilgjengelige på telefon og e-post. Har du behov for noen å snakke med, noen å dele bekymringer med – ta kontakt.

Familieveiviseren er et lavterskel tilbud rettet mot alle norske barn, ungdommer og deres foreldre/foresatte. Tjenesten holder til i Spania, men er også tilgjengelig for familier som bor utenlands i andre land. Vi kan nås på sosiale medier, tlf, email og skype. Ta kontakt!

Studenter kan også ta kontakt med en av sjømannsprestene for studenter.

Dessuten vil det ved flere kirker kunne gjennomføres kirkelige handlinger som begravelser og vielser, der det er få mennesker og god avstand mellom dem. Vi håper også at konfirmasjoner som ble utsatt i vår kan legges tilrette for til høsten.

Dersom du ønsker å dele dine tanker i chat eller e-post med en prest eller diakon, kan du dette på NettkirkenHer kan du også legge inn en bønn og lese refleksjoner over søndagens tekst.

I tillegg vil vi så langt som mulig også hjelpe dem som trenger praktisk hjelp eller noen å snakke med. Ta kontakt med din lokale sjømannskirke, så finner vi løsninger sammen.

Flere sjømannskirker har legger også ut ut gudstjenester og andakter på Facebook. Vi kan ikke samles som vanlig i kirkebyggene, men vi kan likevel være sammen som kirke.

Den beste måten vi nå kan hjelpe hverandre er å holde avstand, fortsette smitteforebyggende tiltak og å vise omtanke gjennom telefon, sosiale medier og bønn.

På nettsidene til Regjeringen og Folkehelseinstituttet kan du få ytterligere informasjon og råd om koronaviruset. 

Sjømannskirken følger situasjonen tett, og saken oppdateres.

Del