Selv om mange av sjømannskirkene holder stengt, så er vi fortsatt til stede og møter mennesker i små grupper, utendørs, via telefon og på digitale møteplasser som Facebook, Nettkirken og i digitale møterom. Her møter sjømannsprest Odd Inge Tangen studenter i New York.

Koronaviruset: Status i Sjømannskirken

Det varierer fra land til land om sjømannskirkene kan holde åpent nå. Samtlige er som alltid tilgjengelig på telefon, e-post og andre digitale flater.

Koronasituasjonen i verden er stadig i endring. Sjømannskirken tar viruset på største alvor og forholder seg til både norske og lokale retningslinjer for å hindre spredning.

De besøkende og ansattes liv, helse og sikkerhet kommer alltid først.

 

Les mer: Slik er hverdagen på noen av kirkene våre ute i verden nå.

 

Status ved inngangen til høsten er varierende åpningstider og aktivitetstilbud fra land til land. 

De aller fleste av våre 28 sjømannskirker er åpne, men en del kirker har innskrenkede åpningstider og begrensninger på arrangementene på grunn av smittevernstiltak. På hver enkelt sjømannskirke og hver enkelt tjenestes nettside og Facebook-side finner du oppdaterte åpningstider og informasjon om hvilke kontaktpunkter og tjenester som tilbys.

 

Sjømannskirkens beredskapsarbeid prioriteres

Sjømannskirken definerer fortsatt beredskapsutrykninger som en nødvendig utenlandsreise, og har ressurser til å rykke ut dersom reisen kan gjennomføres i tråd med lokale, nasjonale og internasjonale reiserestriksjoner og smittevernregler. Og innreisekarantene vil mange steder gjøre det lite aktuelt.

I noen tilfeller kan det beste være å bistå via telefon enn ikke i det hele tatt, men alltid i samhandling med de involverte. Sjømannskirkens døgnbemannede beredskapstelefon, 951 19 181, er i funksjon som normalt.

 

Alle sjømannskirkene og ambulerende tjenester vil være tilgjengelige på telefon og e-post. Har du behov for noen å snakke med, noen å dele bekymringer med – ta kontakt.

Familieveiviseren er et lavterskel tilbud rettet mot alle norske barn, ungdommer og deres foreldre/foresatte. Tjenesten holder til i Spania, men er også tilgjengelig for familier som bor utenlands i andre land. Vi kan nås på sosiale medier, tlf, email og skype. Ta kontakt!

Studenter kan også ta kontakt med en av sjømannsprestene for studenter.

Her er vi

Her finner du kontaktinformasjon til din nærmeste sjømannskirke og de omreisende sjømannsprestene.


Trenger du noen å snakke med?

Ta kontakt med Nettkirken.De er tilgjengelig for både store og små tanker i en urolig tid

Selv om mange av sjømannskirkene holder stengt så er vi fortsatt til stede gjennom Nettkirken, telefon og mail. I tillegg holder noen av kirkene gudstjenester live på Facebook.

Selv om mange av sjømannskirkene holder stengt så er vi fortsatt til stede gjennom Nettkirken, telefon og mail. I tillegg holder noen av kirkene gudstjenester live på Facebook.

Antar at pandemien preger driften til 2022

Sjømannskirken foretar en løpende vurdering av brukergruppene i de ulike områdene i verden for til enhver tid å ha et så godt grunnlag som mulig for de beslutningene som tas. Vi skal være til stede og gjennomføre vårt oppdrag for nordmenn som fortsatt oppholder seg i utlandet, men tilpasser driften til det brukergrunnlaget vi antar vi vil få fremover.

Vi vurderer situasjonen nå slik at utviklingen i pandemien og signalene fra helsemyndighetene i Norge og landene vi arbeider i, gir oss grunn til å planlegge for en pandemisituasjon som på varierende vis vil prege vårt arbeid i minimum to år fremover – til sommeren 2022.

Situasjonen endrer seg stadig, men slik bildet er nå er våre brukergrupper betydelig redusert, og vil være det i lengre tid. Det er langt færre utestasjonerte nordmenn. Smittevernregler reduserer også muligheten for arrangement, arbeid og reising. Dette medfører redusert mulighet og behov for å skape møteplasser og fellesskap ved sjømannskirkene. Inntektene blir også betydelig redusert.

I tillegg vil vi så langt som mulig også hjelpe dem som trenger praktisk hjelp eller noen å snakke med. Ta kontakt med din lokale sjømannskirke, så finner vi løsninger sammen.

Flere sjømannskirker legger også ut ut innhold i sine digitale kanaler. Vi kan ikke samles som vanlig i kirkebyggene alle steder, men vi kan likevel være sammen som kirke.

På nettsidene til Regjeringen og Folkehelseinstituttet kan du få ytterligere informasjon og råd om koronaviruset.

Sjømannskirken følger situasjonen tett, og saken oppdateres.

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info
Scroll down