Koronaviruset: Sjømannskirkene åpner gradvis igjen

Flere sjømannskirker går mot gjenåpning av dørene, og samtlige er som alltid tilgjengelig på telefon, e-post og andre digitale flater.

Etter over to måneder med stengte bygg, begynner nå flere av sjømannskirkene å åpne igjen. Foto: Morten Opedal

13. mars bestemte Sjømannskirken å avlyse alle arrangement og ikke ha åpne kirker som en følge av spredningen av koronaviruset.

Status i slutten av mai er at noen av kirkebyggene har begynt å åpne for publikum igjen, mens mange ennå er stengt. 

Kirkebyggene i Asia er fortsatt stengt. Forventet åpninger her er over sommeren. I Europa er nå Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Sveits og Spania gradvis åpnet eller vil åpne innen kort tid. Vi regner per nå ikke med at kirkebyggene i England, Frankrike og Belgia vil åpne på denne siden av sommeren. Blant kirkene i Amerika, er det kun i Miami en enn så lenge har begynt å åpne opp igjen, men det arrangeres blant annet drive-in-gudstjenester flere steder.

Brorparten av de ambulerende presteneer hjemme og den oppsøkende virksomheten i Nordsjøener ennå begrenset, det samme gjelder besøkstjenesten for norske sjøfolk.

Selv om de fleste kirkebyggene ennå ikke er åpne er Sjømannskirken åpen. Vi er fortsatt til stede for nordmenn i utlandet, bare på andre måter.

Selv om mange av sjømannskirkene holder stengt så er vi fortsatt til stede gjennom Nettkirken, telefon og mail. I tillegg holder noen av kirkene gudstjenester live på Facebook.

Sjømannskirkens samtaletelefon er en telefontjeneste for deg som trenger en å snakke med i en tid som innebærer nye utfordringer for mange av oss – enten det er jobb eller fritid.

Temaer kan være rådgivning i forbindelse med oppfølging av medarbeidere, familieutfordringer, bekymringer eller bare en å snakke med. Telefonen er betjent på hverdager 09.00 – 21.00. Telefonnummeret er: 55 333 444

Alle sjømannskirkene og ambulerende tjenester vil være tilgjengelige på telefon og e-post. Har du behov for noen å snakke med, noen å dele bekymringer med – ta kontakt.

Familieveiviseren er et lavterskel tilbud rettet mot alle norske barn, ungdommer og deres foreldre/foresatte. Tjenesten holder til i Spania, men er også tilgjengelig for familier som bor utenlands i andre land. Vi kan nås på sosiale medier, tlf, email og skype. Ta kontakt!

Studenter kan også ta kontakt med en av sjømannsprestene for studenter.

Dessuten vil det kunne gjennomføres kirkelige handlinger som begravelser og vielser, der det er få mennesker og god avstand mellom dem kan gjennomføres. Konfirmasjoner som var planlagt i vår blir utsatt til høsten.

Du kan også dele dine tanker i chat eller e-post med prest på Sjømannskirkens nettkirke. Der kan du også legge inn en bønn og lese refleksjoner over søndagens tekst.

I tillegg vil vi så langt som mulig også hjelpe dem som trenger praktisk hjelp. Ta kontakt med din lokale sjømannskirke, så finner vi løsninger sammen. Stadig flere kirker er igang med å tilby innkjøp av mat og medisiner for dem som ikke klarer dette selv. Mange frivillige har meldt seg til å bistå i denne tjenesten.

Kirkene er også som en del av sin omsorgstjeneste, i gang med å kontakte og ringe mennesker i lokalmiljøet og høre om de har behov for samtale eller annet.

Flere sjømannskirker har også lagt ut gudstjenester og andakter på Facebook. Vi kan ikke samles som vanlig i kirkebyggene, men vi kan likevel være sammen som kirke.

Den beste måten vi nå kan hjelpe hverandre er å holde avstand, fortsette smitteforebyggende tiltak og å vise omtanke gjennom telefon, sosiale medier og bønn.

På nettsidene til Regjeringen og Folkehelseinstituttet kan du få ytterligere informasjon og råd om koronaviruset. 

Sjømannskirken følger situasjonen tett, og denne saken vil bli oppdatert fortløpende.

Del