Koronaviruset: Dette kan Sjømannskirken gjøre for deg

I denne vanskelige situasjonen er Sjømannskirken tilgjengelig på telefon og e-post, og kan hjelpe til med enkelte praktiske ting.

Selv om sjømannskirkene holder stengt så er vi fortsatt til stede gjennom Nettkirken, telefon og mail. I tillegg holder noen av kirkene gudstjenester live på Facebook.

Sjømannskirken har bestemt å avlyse alle arrangement og ikke ha åpne kirker fra fredag 13.mars til og med 13. april, som en følge av spredningen av koronaviruset.Vedtaket kan bli forlenget.

Samtidig er de ambulerende prestene kalt hjem og den oppsøkende virksomheten i Nordsjøen vil være svært begrenset denne perioden. Det samme gjelder besøkstjenesten for norske sjøfolk.

Selv om kirkebyggene ikke vil være åpne er Sjømannskirken åpen. Vi vil fortsatt være til stede for nordmenn i utlandet, bare på andre måter.

Alle sjømannskirkene og ambulerende tjenester vil være tilgjengelige på telefon og e-post. Har du behov for noen å snakke med, noen å dele bekymringer med – ta kontakt.

Familieveiviseren er et lavterskel tilbud rettet mot alle norske barn, ungdommer og deres foreldre/foresatte. Tjenesten holder til i Spania, men er også tilgjengelig for familier som bor utenlands i andre land. Vi kan nås på sosiale medier, tlf, email og skype. Ta kontakt!

Studenter kan også ta kontakt med en av sjømannsprestene for studenter.

Dessuten vil det kunne gjennomføres kirkelige handlinger som begravelser og vielser, der det er få mennesker og god avstand mellom dem kan gjennomføres. Konfirmasjoner som var planlagt i vår blir utsatt til høsten.

Du kan også dele dine tanker i chat eller e-post med prest på Sjømannskirkens nettkirke. Der kan du også legge inn en bønn og lese refleksjoner over søndagens tekst.

I tillegg vil vi så langt som mulig også hjelpe dem som trenger praktisk hjelp. Ta kontakt med din lokale sjømannskirke, så finner vi løsninger sammen. Stadig flere kirker er igang med å tilby innkjøp av mat og medisiner for dem som ikke klarer dette selv. Mange frivillige har meldt seg til å bistå i denne tjenesten.

Kirkene er også som en del av sin omsorgstjeneste, i gang med å kontakte og ringe mennesker i lokalmiljøet og høre om de har behov for samtale eller annet.

Flere sjømannskirker har også lagt ut gudstjenester og andakter på Facebook. De finner du blant annet på facebooksidene til Los Angeles, London og Gran Canaria.

Vi kan ikke samles som vanlig i kirkebyggene, men vi kan likevel være sammen som kirke.

Den beste måten vi nå kan hjelpe hverandre er å holde avstand, fortsette smitteforebyggende tiltak og å vise omtanke gjennom telefon, sosiale medier og bønn.

På nettsidene til Regjeringen og Folkehelseinstituttet kan du få ytterligere informasjon og råd om koronaviruset. 

Sjømannskirken følger situasjonen tett, og denne saken vil bli oppdatert fortløpende.

Del