Om medlemskap i Sjømannskirken

Hvorfor bli medlem i organisasjonen vår?
Kanskje har du vært på en sjømannskirke ute i verden? Eller kjenner noen som har brukt oss, eller kanskje vært frivillig? Mange har kjente og kjære som bor eller arbeider utenlands, enten som student, arbeidstaker, hjemmeværende, fastboende, langtidsturist eller pensjonist. Et medlemskap kan styrke relasjonen du har til Sjømannskirken og vi ønsker at det skal være lav terskel på å ta kontakt enten det er spørsmål før et utenlandsopphold og usikkerhet rundt oppstarten i nytt land for deg selv eller noen du er glad i. Sjømannskirken har engasjerte medarbeidere som vil bidra med støtte, omsorg og informasjon, i tillegg til å skape gode møteplasser i ukjent farvann.

Hva får jeg som medlem i organisasjonen?
- magasin HJEM
- medlemsbrev eller/og SMS og nyhetsbrev pr e-post 
- informasjon om turer og lokale arrangement
- mulighet til å engasjere deg i det frivillige arbeidet
- stemmerett ved valg i regionen der du bor (valg av regionråd og delegat til generalforsamling)

Medlemskapet i lys av Sjømannskirken som en frivillig, selvstendig og demokratisk organisasjon
Som medlem i Sjømannskirken kan du være med på å bestemme organisasjonens veivalg gjennom valg i den regionen du bor. Du er en del av demokratiet i organisasjonen og kan være med på å velge regionrådsmedlemmer og delegat til generalforsamlingen (øverste organ i Sjømannskirken). Gjennom medlemskapet ditt synliggjør du ditt engasjement for at Sjømannskirken fortsatt skal være en levende og lærende organisasjon, og en relevant bidragsyter for alle nordmenn i utlandet. 

Kan jeg være medlem og ha adresse i utlandet?
Ja - det kan du, men uten stemmerett til valg av regionrådsmedlemmer i Norge og delegater til generalforsamlingen. Oppgi at du vil kommunisere med oss elektronisk (medlemskap til NOK 150,- i året). Noen enheter ute har lokalt medlemskap (med lokale priser og fordeler). 

Hva kan jeg bidra med som medlem?
Som medlem er du en del av grunnfjellet til Sjømannskirken som organisasjon. Kanskje har du egne erfaringer, eller familie og venner som bor i utlandet, og som gjør at du vil synliggjøre ditt engasjement. Som frivillig på stand, messer, i menigheter og på andre arenaer i Norge eller utlandet kan du bidra med å vise hva Sjømannskirken gjør og er rundt omkring - i tillegg til å være en synlig del av et fellesskap med lav terskel og høyt under taket. 

Støtter jeg Sjømannskirken økonomisk ved å være medlem?
Et medlemskap i Norge gir ingen økonomisk gevinst for Sjømannskirken, men ditt engasjement gjennom medlemskapet ditt er vel så viktig som den økonomiske delen. Enheter ute har egne priser som gjør at du støtter lokalt. Om du i tillegg vil støtte Sjømannskirken arbeid over hele verden er du velkommen til å bli giver, enten fast hver måned eller ved å gi enkelt beløp. Her kan du bli giver eller gi en gave.
Gå inn på hver enkelt enhet om du vil støtte oss lokalt. Takk for din støtte både som medlem og giver.

Sjømannskirken er en frivillig og selvstendig organisasjon der medlemskapet danner det demokratiske fundamentet. Å være medlem i Sjømannskirken er derfor viktig, og du får eierskap i organisasjonen!

Har du hjerte for Sjømannskirken? - Bli medlem i dag!

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info