Tjenester

22.10.2018 21:01

Kirke og terrasse

Vafler og kaffe – og mer enn det.

15.10.2018 13:07

Sykebesøk

Når noen blir syk – og når krisen rammer.

16.10.2018 16:37

Samtale hjemme, på kirken og på sykehus

Sosial prat og fortrolig samtale.

19.09.2018 15:52

Bryllup

Legg vigsel og bryllupsreisen til Lanzarote.

22.10.2018 21:01

Gravferd og minnemarkering

- Sorgen er kjærlighetens pris.

22.10.2018 21:01

Dåp

Dåp skjer normalt ved en av de oppsatte gudstjenestene.

22.10.2018 21:01

Konfirmasjon

Et år men spennende innhold

19.09.2018 15:48

Søknad om pass

Del