Tjenester

26.07.2016 11:09

Bryllup

Legg vigsel og bryllupsreisen til Lanzarote.

07.09.2016 09:57

Kirke og terrasse

Vafler og kaffe – og mer enn det.

07.09.2016 09:58

Gravferd og minnemarkering

- Sorgen er kjærlighetens pris.

07.09.2016 09:59

Sykebesøk

Når noen blir syk – og når krisen rammer.

08.09.2016 09:23

Samtale og lystenning

Sosial prat og fortrolig samtale.

08.09.2016 10:02

Dåp

Dåp skjer normalt ved en av de oppsatte gudstjenestene.

08.09.2016 10:03

Konfirmasjon

Et år men spennende innhold

Del