Bli fast giver på sjømannskirken

<
>

Sjømannskirken møter økonomiske utfordringer.


Vi ønsker at kirken her på Lanzarote fortsatt skal være en trivelig møteplass, med god prat, nystekte vafler og varm kaffe. Vi ønsker fortsatt å tilby et inkluderende kirkelig tilbud også etter at korona-epidemien er over.

Dette året mister vi store deler av våre lokale inntekter som vi ellers ville fått fra kiosksalg og servering, basarer, åre-salg, vielser og fra våre andre arrangementer.
2021 ser heller ikke så lovende ut.

Nå trenger vi å styrke vår lokale økonomi for å sikre kirkens fremtidige drift.


SAMMEN OM SJØMANNSKIRKEN PÅ LANZAROTE.

Bli fast giver eller gi en gave i dag - bruk skjemaet under

kr

Sjømannskirken er en frivillig organisasjon.
Vi står selv ansvarlig for ca. 60 % av inntektene. 

Gaver til sjømannskirken gir rett til skattefradrag i Norge etter gjeldende regler.

Sjømannskirkens årskalender 2021 sendes nye faste givere som en symbolsk takk.

Del