Gave

Sjømannskirken i Sveits og Nord-Italia er kirken midt i Europa. Vi ønsker å være her for deg og dine.

<
>

Gi en gave

kr

Sjømannskirken i Sveits har et stort ansvarsområde som også inkluderer Nord-Italia. Vi ønsker å gi gode tilbud til barn og unge  og har søndagsskole, småbarnstreff, konfirmanter og Ung-i-Sveits treff.

Våre ansatte er også til stede i vanskelige situasjoner: Beredskap, diakoni og sykebesøk og samtaler er en viktig del av arbeidet. Kirken er avhengig av støtte og donasjoner for å kunne drive sitt viktige arbeid.

SAMMEN OM SJØMANNSKIRKEN I EN KORONATID!

Denne tiden er en stor økonomisk utfordring også for sjømannskirken. Vi har løpende utgifter, men har ikke inntekter og gaver fra arrangementer og gudstjenester.


Vil du være med som fast giver slik at vi kan videreføre og styrke vårt arbeid der det trengs mest? Pengene fra givertjenesten vil først og fremst gå til å styrke vårt diakonale omsorgstilbud, arbeid for barn og unge og til å nå flest mulig i våre områder, når vi igjen har en normal hverdag. Vi vil videre sikre en inkluderende og god møteplass for alle som besøker kirken jevnlig.

Takk for gaven!

Del